HOME ¦ JENS BRØNDUM FRØKJÆR ¦ MARTIN FRØKJÆR ¦ PORSCHE 912 ¦ AUTOUDSTYR ¦ KONTAKT

 

Curriculum Vitae

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Curriculum Vitae

Martin Frøkjær

Født den 24. april 1978 i Holstebro, Danmark

Uddannelser:

2008: Den Erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse - HD(R) - Aarhus Universitet / Handels- og Ingeniørhøjskolen

Finansiel planlægning; Ekstern rapportering; Økonomistyring; Skatteret; Strategisk ledelse og økonomistyring; Ledelse, kommunikation og organisation

Hovedopgave inden for skatteretten: "Ejendomsretsbegrebet i afskrivningslovens § 1"

2008: Advokatuddannelsen - Advokatsamfundet

Almindelig del; Virksomhedsetablering; Virksomhedsoverdragelse

2006: Den Erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse - HD 1. del - Aarhus Universitet / Handels- og Ingeniørhøjskolen

Erhvervsøkonomi; IT og økonomi; Samfundsøkonomi; Statistik; Erhvervsjura (meritoverført); Erhvervsøkonomisk projekt (meritoverført)

2005: Master i Skat (enkeltfag) - Copenhagen Business School / Danmarks Forvaltningshøjskole

International skatteret I

2003: Cand.jur. - Aarhus Universitet

Aktie- og anpartsselskabsret; Børsret; Civilproces; Erhvervs- og selskabsbeskatning; Generationsskifteret; IT-ret; Markedsret; Regnskabslære og virksomhedsøkonomi; Skatteret I; Strafferetspleje

Specialeafhandling inden for konkurrenceretten: "Prissætning - et udtryk for dominerende  virksomheders misbrug"

2001: BA.jur. - Aarhus Universitet

Familie- og arveret; Folke- og EU-ret; Formueret; Forvaltningsret; Ret og samfund; Retshistorie, retssociologi og retslære; Statsforfatningsret; Strafferet

1997: Matematisk student - Skive Gymnasium & HF

Matematik (A-niveau); Fysik (A-niveau); Kemi (B-niveau); Samfundsfag (B-niveau)

Ansættelser:

2012-: Senior Tax Manager ved KPMG, Vejle/Kolding/Horsens (www.kpmg.dk)

2008-2012 : Advokat ved DAHL Advokatfirma, Herning (www.dahllaw.dk) - med møderet for landsretten i 2011.

2006-2008: Advokatfuldmægtig ved DAHL Advokatfirma, Herning (www.dahllaw.dk)

2003-2006: Cand.jur. ved skatteankenævnssekretariatet i Viborg Amt (www.skat.dk)

2002-2003: Stud.jur. / cand.jur. ved Advokathuset A/S, Holstebro (www.advokathuset.dk)

2001: Stud.jur. ved Anklagemyndigheden i Thisted (www.politi.dk)

Publikationer:

"Aktieavancebeskatningslovens § 45 A - udfordringen for regnskabsåret 2007" - publiceret i Tidsskrift for Skatter og Afgifter nr. 50A, 2007, s. 4502-4513; TfS 2007.1067

"SKAT stopper afskrivningsmuligheder af vindmølleprojekter i Tyskland" - publiceret på hjemmesiden for DAHL Advokatfirma

Præmieringer:

Juni 2008: Bedste hovedopgave på HD(R). Præmieret af BDO Scanrevision.

Undervisning:

Undervisning i skatteret og juridisk metode på HD-FR-studiet, Århus Universitet

Undervisning i skatteret for revisorer i regi DAHL Advokatfirma

Undervisning i skatteret ved CEU, Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Medlemskaber:

 

AUTO GALLERIET (www.autogalleriet.dk)

 

Junior Chamber International, Danmark, Herning-afdelingen (www.jci.dk)

 

Dansk Vintage Motor Club (www.dvmc.dk)

 

Porsche Classic Club Danmark (www.porsche356.dk) 

 

 

 

  In English

 

 

 

 

frokjar.com © 2012
2003